top of page
פתיחת חזה על כיסא - השתלמות יוגה בקיץ אוגוסט

פתיחה אינטנסיבית של חגורת הכתפיים.

השכמות העליונות ממוקמות על בר הכיסא והידיים מתארכות לאחור. 

פתיחת חזה על כיסא

פתיחה של חגורת הכתפיים

פתיחת חזה אינטנסיבית. תנוחה נפלאה לפתיחה של חגורת הכתפיים

נקודות מפתח לתרגול התנוחה 



מיקום הכיסא - כדי לאפשר התארכות של הידיים לאחור יש למקם כיסא במרחק מהקיר. הנחת הקוביות לאורכן בין הכיסא לקיר תאפשר את המרחב המתאים ותקנה יציבות.

 

מיקום השכמות - השכמות העליונות ממוקמות על בר הכיסא בכדי לאפשר פתיחה של החזה העליון. יש להימנע מהחלקה לכיוון השכמות התחתונות ולמקם את פתיחת חגורת הכתפיים בקו עם החלק העליון של עצם הסטרנום. מיקום הבר בחזה העליון תאפשר פתיחה מקסימלית של מפרק הכתף.

 

עבודת הזרועות - הזרועות מתארכות כנגד הקיר ויורדות כלפי מטה על הקיר במידת האפשר. ההמגע של הידיים בקיר מסייע להחזיר את עצם ההומורוס לתוך המפרק יחד עם התארכות השרירים כלפי הקיר. יש להקפיד לסובב זרועות זו כלפי זו כדי לשמור את חגורת הכתפיים פתוחה.

 

עבודת הרגליים בתנוחה - על אף פי שהדגש בתנוחה מושם על פתיחת החזה הרגליים חייבות לעבוד היטב בכדי לאפשר זאת. יש להדק עקבים מטה ולעבוד על התארכות השדרה מתוך הבסיס של הרגליים מעלה כך שמפרקי הירכיים מתמלאות בין הירך לעצם הכסל. בלי בסיס איתן ברגליים לא ניתן ליצור את האקטיביות הנדרשת לפתיחת החזה על הכיסא.



מיקום הראש - הראש פאסיבי ומשוחרר כשהעורף מתארך כלפי מטה. ככול שהחזה יפתח הראש ישתחרר כלפי מטה. 

 

תנוחה משקמת לחגורת הכתפיים פתיחה אדירה של החזה כל משנשאר זה לנשום לחזה העליון ולהנות.

bottom of page