פאדמוטאסנא

להיכנס לתנוחה באופן הדרגתי, כל שלב לוקח אותנו עמוק יותר פנימה. כניסה לתנוחה באופן מדורג מרככת את המפרק ומאפשרת יותר ...

 

מתוך קורס מורים ליוגה מחזור 2014